sundelia.jpg
Velkommen til oss i Sundekrossen Borettslag

Styret i Sundekrossen Borettslag ønsker alle beboere og andre besøkende hjertelig velkommen til borettslagets hjemmesider. Det er vårt håp at sidene blir flittig besøkt da de for fremtiden i stor utstrekning vil bli benyttet til informasjon om hva som skjer i borettslaget.
Like under denne teksten vil du finne nyheter og meddelelser som vi ønsker å gjøre kjent  våre beboere.
Styret vil i så stor grad som mulig sørge for at alle beboere vil få nødvendig informasjon óg ved distribusjon av sirkulærer, men for den mer dagligdagse informasjonen vil hjemmesidene bli det viktigste verktøyet.