top of page
sundelia.jpg
Velkommen til oss i Sundekrossen Borettslag

Styret i Sundekrossen Borettslag ønsker alle beboere og andre besøkende hjertelig velkommen til borettslagets hjemmesider. Det er vårt håp at sidene blir flittig besøkt da de for fremtiden i stor utstrekning vil bli benyttet til informasjon om hva som skjer i borettslaget.
Like under denne teksten vil du finne nyheter og meddelelser som vi ønsker å gjøre kjent  våre beboere.
Styret vil i så stor grad som mulig sørge for at alle beboere vil få nødvendig informasjon óg ved distribusjon av sirkulærer, men for den mer dagligdagse informasjonen vil hjemmesidene bli det viktigste verktøyet.

bottom of page