top of page
sundelia.jpg
Kontortid og kontakt med styret

Hver mandag mellom kl18:00 og 19:00 vil du kunne treffe en representant for styret i Aktivitetshusets styrekontor. Her kan du ta opp saker som du vil drøfte, komme med innspill eller f.eks. ønsker om reparasjoner på din leilighet som borettslaget har ansvar for.
Pga sommerferieavvikling vil tilbudet opphøre i perioden juni - september. Se oppslag i oppslagstavle på Aktivitetshuset.

 

Kontaktinformasjon:


Om du heller vil henvende deg skriftlig kan du levere ditt brev i

Borettslagets postkasse, som henger på postkassestativ i Duganeveien.

Sundekrossen Borettslag,
Duganeveien 36,
4048 Hafrsfjord.


eller Borettslagets E-post adresse:


Leder: Mads Amundsen, leder@dundekrossen.no
Utleie aktivitetshus: Andre Eilertsen, andre@sundekrossen.no
Utleie garasjer lavblokk: post@sundekrossen.no  

 

Borettslaget har ingen telefontjeneste lenger!        

bottom of page