top of page
p.jpg
Bil, Parkering og Garasjer

Da borettslaget har mangel på parkeringsplasser SKAL de av beboerne som har garasje benytte denne til henstilling av bil. Garasjene skal IKKE benyttes til annet en bilparkering. Montering av elektriske portåpnere skal kun skje etter søknad til styret og er kun tillatt montert av godkjent elektriker. Dokumentasjon på dette skal ettersendes styret. Ulovlig oppført el. utstyr vil bli demontert for beboers kostnad.


Kun merkede parkeringsplasser skal benyttes. Gjesteparkeringsplasser skal IKKE benyttes av beboerne.

Borettslagets parkeringsplasser/område SKAL IKKE benyttes til henstilling av avskiltede kjøretøy, campingvogner/bobiler, tilhengere o.l. Om dette likevel skjer vil de kunne bli fjernet for eiers regning.
Det er kun biler som er registrert på beboere med adresse i borettslaget som vil få utstedt parkeringsbevis.

Utleie av garasjer lavblokk:

Bor du i en av lavblokkene og ønsker å leie garasje ved lavblokk henvender du deg til styret på e-post: post@sundekrossen.no.

Leien er p.t. kr. 375,- pr. mnd. (hvorav 25,- pr. mnd. i administrative utgifter) Det er kun tillatt og leie en garasje pr. boenhet.

Innkjøring og parkering i Duganekroken/Duganeveien

Innkjøring er ikke tillatt uten ved spesielle behov og parkering skal overhodet ikke forekomme verken i veien eller på på boligens tomt. Et bilfritt boområde er viktig for fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer og søppelbiler. Brudd på dette vil bli å betrakte som alvorlig forseelse og vil kunne medføre skriftlig advarsel.
Innkjøring til Duganeveien med partall 14-34 er unntatt. 

Parkeringskontroll

Ved årsskiftet 2015/2016 ble det innført parkeringskontroll for hele borettslaget og det er utstedt parkeringsbevis for registrerte kjøretøy.  Kjøretøy som ikke har lesbart bevis eller som parkerer på feil sted vil bli ilagt parkeringsgebyr ved kontroll som utføres av Rogaland Parkering. Alle parkeringsplassene er tydelig merket med skilt.

Parkeringsbevis utstedes av borettslaget og bestilles ved e-post til post@sundekrossen.no. Registreringsnummer, boadresse med leilighetsnummer (for blokk) må oppgis.

For gjester utstedes det egne bevis for bruk på gjesteparkeringsplassene som er merket med skilt og med gule striper. Antall gjesteparkeringsbevis er begrenset til 2 per boenhet.

I den tiden kontrollen har fungert er det ilagt et forholdsvis stort antall gebyr. Dessverre respekterer ikke alle beboere reglene og benytter bl.a. gjestebevis i egen bil. Det er å håpe at dette etter hvert går seg til og at alle får plass til sin/sine biler. Det utstedes kun bevis for 2 biler pr husstand.

bottom of page