top of page
borettslag01.jpg
Om leiligheten
Brannsikring:
 • Det er andelseiers ansvar å vedlikeholde installerte røykvarslere og  brannslukningsapparater.

 • Han skal og sette seg inn i hvor annet brannslokningsmateriell forefinnes og lære seg bruken av dette.

 • Gjør deg kjent med rømningsveier og hvor det finnes alternative brannsluknimngsmidler som f.eks. brannslanger

 • Andelseier plikter og å delta på eventuelle øvelser som borettslaget måtte organisere.

 • Futurehome er app for styring av brannvarslere 

 • Support for Futurehome 23 50 68 47

Brannsikring
Futurehome.JPG
Bredbånd:
 • Borettslaget har inngått avtale med Telia om levering av bredbånd til alle leilighetene. I felleskostnadene er det inkludert Telia Bredbånd som gir en hastighet på 1250/750 Kbit/s. For vanlig hjemmebruk er dette nok, men ønsker du høyere hastighet er det bare å ta kontakt med Telia på telefon 924 05 050.

Bredbånd
Kanaler1_edited.jpg
Dørtelefon:
 • Andelseier er selv ansvarlig for vedlikehold av dørtelefonen i leiligheten. Borettslaget har ansvar for den utvendige delen.

 • Har du problemer kan du kontakte Svakstrøm A/S - Auglendsmyrå 4 - 4016 Stavanger - Tlf: 51 82 68 00

 • Link til hjemmesidene: http://www.svakstrom.no/

Dortelefon
E-post adresser:
 • Styret ønsker å kunne informere beboerne på en grei og sikker måte og ønsker derfor å ta i bruk E-post til dette. Du oppfordres derfor til å oppgi din E-postadresse til styret. Husk å oppgi navm og bostedsadresse. De som ikke har E-post vil selvfølgelig bli informert gjennom sirkulærer. Bruk skjemaet under for å registrere eller endre registrert e-post adresse:

Epostadresser

Takk for registreringen!

EL installasjoner:
 • Eventiuelle endringer i det elektriske anlegget må KUN utføres av autorisert installatør. Borettslagets ansvar når det gjelder det elektriske anlegget stopper ved første inntakssikring.

  Ved behov for elektriker kan du f.eks.henvende deg til:

  Rønning Elektro, tlf: 51 82 80 00

  Stavanger Installasjon, tlf: 51 84 63 20
   

ELinstallasjoner
Varmepumpe:
 • Borettslaget tillater ikke montering av varmepumpe verken i blokkene eller i rekkehusene pga sjenerende støy. I enkelte tilfelle for rekkehusene, hvor varmepumpen kan plasseres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre, kan styret etter søknad likevel kunne tillate montering.

Varmeveksler
Endring av leilighet:
 • Innvendige endringer:
  Andelseier kan fritt endre sin leilighet innvendig så sant det ikke gjøres inngripen i bærende konstruksjoner.

 • Utvendige endringer:
  ALLE utvendige endringer som fasadeendring eller tilbygg/gjerder/terrasser skal godkjennes av styret etter skriftlig søknad vedlagt tegninger/planer. Fasadeendringer skal og godkjennes av kommunen, og sendes til styret før igangsettelse. Alle endringer som borettslaget i ettertid vil bli stående ansvarlig for SKAL utføres av godkjent byggmester.

Endring av leilighet
Innglassing av balkong:
 • Innglassing av balkong:
  Styret i borettslaget har tidligere godkjent innglassing av balkong i blokkene. Ved innglassing vil borettslaget overta vedlikeholdsansvaret for selve innglassingen som blir å betrakte som yttervegg.  
  Og ved innglassing forlanger derfor borettslaget at det benyttes leverandør som kan levere innglassing lik øvrig innglassing. Innglassingen skal i utgangspunktet ha 5 fag. 
  Disse innglassingene uisolerte innglassinger og er derfor definert som uteområde. Ingen uisolerte innglassinger er vanntette. Om beboere ønsker å møblere disse uisolerte balkongene med inne møbler, eller byggverk av annet slag så er dette på eiers eget ansvar, og er dermed ansvarlig for evt. skader påfulgt av vanninntrengning på balkong. Sluk skal være tilgjengelig og kunne has under oppsyn slik at den ikke tettes på noen måte.
  Før innglassing foretas skal det sendes melding til styret.
   

 • Godkjent leverandør av innglassing er:
  Farstad Profilsystemer as
  Tlf. 51 85 09 00 

Innglassing av balkong
Fargekoder rekkehus:
 • Fargekodene for beis og maling benyttet på rekkehusene er:

  Jotun Trebitt Skigardgrå 0659 BEIS, brukes på ny,grunnet eller ubehandlet trevirke.
  Jotun grå S6502-Y MALING, brukes til å male over gammel maling/beis.

Fargekoder rekkehus
Forsikring:
 • Borettslaget holder boligmassen forsikret og er fra 27.10.17 forsikret i Gjensidige Forsikring, polise nr. 87158544.
  Skiftet betyr at du for ettertiden skal melde eventuelle forsikringsskader til styret fortrinnsvis ved å benytte skademeldingsskjemaet som du finner HER.  Skjemaet sendes i utfylt stand til post@sundekrossen.no

  Etter kontakt med styret fyller du ut Gjensidiges skadeskjema som du finner HER
   

 • Egenandel:
  Borettslaget har valgt å ha en egenandel på kr. 20.000,-. For den enkelte beboer vil det imidlertid ikke bli belastet en egenandel på mer en kr. 6.000,- dersom skaden skyldes uaktsomhet fra beboer. Eksempel på dette er f.eks. vannskader fra tett avløpsrør under vask, oversvømmelse forårsaket av tette avløpsrør, feilkonstruksjoner, brannskader p.g.a. tørrkoking for bare å nevne noe.

  Andelseier er selv ansvarlig for innbo– og løsøreforsikring.
   

Forsikring
Fremleie:
 • Fremleie av leilighet til noen utenom familie i rett opp– eller nedadstigende linje må det søkes til styret som kan gi den nødvendige tillatelse. Søknad skal skje på eget skjema som kan fås på Stavanger Boligbyggelag.

Fremleie
Kjellerbod:
 • Hver blokkleilighet har egen kjellerbod som er beregnet til oppbevaring av sykler, barnevogner, ski osv. 
  Fellesarealer skal IKKE benyttes til oppbevaring/henstilling av sykler etc.

Kjellerbod
Navneskilt postkasser og ringetablå:
 • I blokkene er vaktmestertjenesten ansvarlig for vedlikehold/oppdatering av navneskilt på postkasser og ringetablå ved ytterdør, dette for å få et enhetlig bilde på installasjonene. 
  Ved innflytting eller korrigering av ekstisterende skilt tar du kontakt med styret på trefftiden og oppgir ønsket tekst.

Navneskilt
Nøkler/dørlåser:
 • Rekkehus
  Andelseier er selv ansvarlig for vedlikehold og reparasjon av låsene i sitt rekkehus, ved eventuelt ødelagt lås på garasje skal styret kontaktes for utskifting av denne.
  Vennligst noter at styret ikke har anledning til å låse noen inn i eget hus om nøkkel er mistet. Låsesmed må da kontaktes.
   

 • Blokk
  Nye nøkler til inngangsdør bestilles med rekvisisjon fra Bate. Det er systemlås i alle leilighetene, og denne skal ALDRI byttes av beboer.

Nokler
Reklame:
 • Hver enkelt har ansvar for reklame som mottas i egen postkasse. 
  Ønsker du ikke å motta reklame må postkassen merkes med eget klistremerke som fås på postkontoret.

Reklame
Sanitærutstyr:
 • Andelseier har selv ansvar for alle sanitære installasjoner så som WC, vask, varmtvannsbereder i leilighet og  rør som ikke er felles for flere leiligheter. Sett deg inn i hvor stoppekranene som angår din bolig befinner seg og hvordan de betjenes. Borettslaget har inngått en avtale med Simex Rør.

 • Avtalen betinger beboere 35% rabatt på veiledende priser.

 • Servicetekniker kr. 850,- inkl. mva

 • Vaktutrykk kr. 5000,- inkl. mva

 • Kjøring kr. 150,- pr. oppmøte

Sanitaer
TV tilknytning:
 • Borettslaget har avtale med Telia om levering av TV. I felleskostnadene er inkludert Telia’s nyeste dekoder, med muligheter for bl.a. leie av film direkte hos Telia. Felleskostnadene inkluderer en grunnpakke med 34 kanaler:

TV tilknytning
ad6d5fdff8d7c36ca6f3e982c191415c-846x187

 • I tillegg kan man velge 2 bonuskanaler fra dette utvalget:

5ed58b1a57bdb2af5ff00e3eebc11b05-861x238

 • Andelseiere kan selv abonnere på utvidet programtilbud ved å ta kontakt med Telia på tlf. 924 05 050 eller ved direkte henvendelse til Telia på Tjensvolltorget 27. Kontortid fra kl. 12:00 til 18:00.
  Ved fraflytting av leilighet skal Teliaboksen leveres tilbake til Telia.
   

 • Ihht. lagets vedtekter er det IKKE anledning til å sette opp egen parabolantenne uten søknad til styret. 
  For blokkenes vedkommende vil det ikke bli gitt tillatelse til utvendig, synlig antenne.


 

Vannlekkasjer:
 • Skulle en vannlekkasje oppstå må vannet til boenheten stenges. Eventuelle rørleggertjenester er beboers eget ansvar om det ikke er brudd på fellesrør. Følgeskader i leiligheten(e) dekkes av borettslagets forsikring.

  Borettslaget benytter Simex Rør: 
  Telefon: 51 57 86 00
  Vaktlf:    93 46 55 00
   

Vannlekasjer
Ventilasjon:
 • Borettslaget skiftet i 2008 ut alle ventilasjons-aggregatene med unntak av enkelte som nylig var blitt skiftet og enkelte som hadde utført omlegging av ventilasjonen og som og delvis benytter andre systemer.
  For blokkenes del er ventilasjons-aggregatene en viktig del av leilighetenes mulighet til å ”puste”. De har og en varmegjennvinningseffekt og er beregnet å være i drift døgnet rundt.
  For å ha effekt av anlegget MÅ filterelementene skiftes årlig og dette vedlikeholdet har beboerne selv ansvaret for. 
  Eventuelle defekter etter at garantitiden på de nye aggregatene er gått ut må bekostes av den enkelte.

  Borettslaget vil årlig ta inn bestilling på filter fra beboerne og levere disse ut mot kontant betaling. Styret vil og organisere hjelp til utskifting for de som måtte ønske dette.

  Filter kan og kjøpes direkte fra:

  Systemair.
  Luramyrveien 38
  Tlf.:   51 96 97 00

  Eller du kan bestille gjennom Ventilasjonsfilter.no for levering via posten
  http://www.ventilasjonsfilter.no/index.php/nettbutikk/villavent-filter/f...
  Aggregatene som ble montert i 2008 er av type 12467/12466 VR-300 TK/B tilluft/avtrekk.

  For service kan du kontakte:

  Ventex as,
  Gamleveien 85, 4315 Sandnes.
  Tlf. 51 66 97 00 
   
  Her kan du laste  BRUKSANVISNING 

   

Ventilasjon
Vinduer:
 • Borettslagets forsikring dekker knuste vinduer. Dette gjelder og innglassede balkonger da innglassingen betraktes som yttervegg. 
  Ved skade kontaktes styret. Som hovedregel skal skader utbedres i normal arbeidstid. 
   

 • Om medlemmer av styret ikke nås og glassmester må kontaktes fordi skade må utbedres omgående skal borettslagets leverandør benyttes:

  For Blokk:
  Farstad Profilsystemer
  Tlf. 51 85 09 00

  For Rekke:
  Harestad Bygg
  Tlf. 51 41 79 00
   

 • Vær imidlertid oppmerksom på at pristillegg for arbeid utenfor normal arbeidstid kan bli å belaste beboer.

   

Vinduer
bottom of page