sundelia.jpg
Styret

STYREMEDLEMMER


Borettslagets styre består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av generaforsamling og hvert medlem sitter i 2 år med valg av hhv. 2 og 3 annet hvert år. Styrets leder velges av generalforsamlingen mens øvrig fordelig bestemmes av det valgte styre. Varamedlemmene er på valg hvert år.


Styrets 5 medlemmer skal ivareta borettslagets interesser og har vide fullmakter. Vedtak som er gjort av styret er bindende for borettslaget og dets medlemmer.

Å arbeide i styret er en viktig oppgave. Det å få kunne være med å forme vårt bofellesskap slik at vi alle får maksimal trivsell er og selvfølgelig givende for det enkelte medlem. Det til en hver tid sittende styre oppfordrer beboerne til aktivt å delta i borettslagets arbeid det være seg gjennom dugnad, skape og ikke minst delta på borettslagets generalforsamling. Du er og hjertelig velkommen til å melde deg som interessert til styreverv ved neste anledning.

Henvendelser til styret bør fortrinnsvis skje under kontortiden hver mandag eller skriftlig ved brev alt. E-post. Se under fane "Kontortid". Ønskes direkte kontakt med et av medlemmene kan du benytte telefonene i tabellen over men husk at de fleste styremedlemmene har vanlig jobb og derfor helst bør kontaktes på kveldstid.

Styret_edited.jpg