top of page
1-7763155.jpg
Renhold

For blokkenes vedkommende er det inngått avtake med Alrent as som ivaretar ukentlig vask av trapper og gangarealer  og glass i oppgangene. De skifter og matte ved inngangsdøren 1 gang pr. uke. Øvrig nødvendig eller ønskelig renhold på fellesarealer må beboerne selv stå for.

bottom of page