top of page

Branninnstruks Sundekrossen Borettslag

Hva gjør vi når brannalarmen går?

 • Respekter alarmen, det er brann inntil det motsatte er bevist.

 • Start evakuering, bruk rømningsveiene.

 • Fjern gjenstander som hindrer rømning.

 • Lukk dører.

 • Se til at ingen bruker heis.

 • Møt på avtalt oppstillingsplass.
   

Ved brann

 • Slå på alarm hvis denne ikke allerede er utløst.

 • Ring 110

 • Forsøk å slokke småbranner med tilgjengelige slokkemidler dersom det er mulig uten fare for eget eller andres liv og helse.

 • Før du eventuelt går inn i et rom for å hjelpe andre, kjenn på dørbladet og håndtaket. Om det er varmt, må du avvente assistanse fra brannvesenet.

 • Opptre videre som ved alarm.
   

Hvilken rekkefølge vi skal utføre punktene ovenfor i, vil avhenge av type brann. Ved en liten brann forsøker vi først å slokke. Ved et større tilløp må bygningen evakueres.

Alle beboere  gjøre seg kjent med nærmeste slokkemidler, manuelle brannmeldere og rømningsveier. Tidsbruk er avgjørende for utfallet av en brann.

bottom of page