top of page

Hundehold

 

 • Hunder skal holdes i bånd innenfor borettslagets område.
  Ellers skal politivedtektene for båndtvang følges.

 

 • Det er ikke tillat å slippe hunden ut på egen hånd.

 

 • Barn under 12 år skal ikke lufte hunder ute alene.
  Hovedansvar skal ligger på foreldre.

 

 • Ekskrementer skal fjernes umiddelbart. Bruk pose.

 

 • Hunder skal ikke luftes på balkonger.
  Dette har i flere tilfeller uroet naboer unødig.

 

 • Hundeeier er ansvarlig og erstatningspliktig for skader utført av hunden.
  Dette gjelder materielle skader og eventuelle personskader.

 

 •  De som bor i blokk, må ta spesielle hensyn angående ferdsel i oppgangene.
  Husk renhold.

 

 • Alle hundene skal vaksineres en gang i året.

 

 • Det anbefales på det sterkeste at hundeeier setter identifikasjons merke, Micro Chip i hunden. Dersom hunden tar en tur på egenhånd, er det enkelt å oppspore eier.

 

 • Det er ikke tillat å holde hund utendørs i hundegård.

Kattehold

 

 • Alle katter skal være sterilisert / kastrert.
   

 • Alle katter skal være øremerket eller merket med Micro Chip.
   

 • Alle katter skal vaksineres en gang i året
   

 • Katter skal fortrinnsvis holdes inne om natten
   

 • Katter skal ikke mates utendørs, da dette kan medføre fare for skadedyr, rotter og mus. 
   

 • Note til punkt 1 & 2.
   

 • En ser dessverre at det er en del beboere som flytter fra kattene sine.
   

 • Med Micro Chip kan katteeier spores opp. Når kattene er kastrert / sterilisert vil en unngå en uønsket økning i kattebestanden.
   

 • Det vises til Stavanger kommune sine retningslinjer / regler for hold av katt.
   

 • Generell note.


  Det er ikke tillat å drive avl verken på hund eller katt.

Kaninhold

 

 •  Ved hold av kanin utendørs er følgende retningslinjer vedtatt.
   

 • Samtlige kaniner skal oppstalles i bur som tilfredsstiller de minimumskrav som stilles til fri burstørrelse, som det kommer frem av nedenstående tabell.

 

 

Kaninbur.GIF
 • Burene skal videre utstyres med liggekasser hvor dyrene kan søke ly, gjemme seg.
   

 • Minste størrelse på liggekasser fremkommer av nedenstående tabell.

Kaninbur2.GIF
 • Samtlige kaniner skal ha fri tilgang på grovfor som høy og gras og gnagemateriell.
   

 • Det skal også være fri tilgang på vann.
   

 • Det skal ikke være nettinggulv i burene. Det skal være god renhold i burene, og gulvet skal dekkes med strø eller halm. Videre skal burene være tørre og trekkfrie.
   

 • Det skal være daglig renhold av kaninbur. Ekskrementer og fòr-rester skal ikke ligge på bakken.
   

 • Disse minimums krav er hentet fra den Statlige Dyrevernnemnda for Sandnes, Sola og Stavanger.
   

 • Det er svært viktig at renholdet i forbindelse med utendørs kaninhold er meget godt.
   

 • Det er her stor fare for skadedyr som rotter og mus.
   

 • Det vises videre til Bate sine generelle regler for husdyrhold.
   

 • Alt hold av husdyr skal søkes / meldes til styret i Sundekrossen Borettslag.
   

 • Se vedlagte søknad / registreringsskjema.

bottom of page