top of page
gor.jpg
Vaktmestertjeneste

Borettslaget har p.t. avtale med Gorgon Vaktmestertjeneste som skal ivareta følgende arbeidsoppgaver:

 

  • Soping av fellesareal

  • Rydding av avfall på fellesareal og egne veier

  • Vedlikeholde grøntarealer og beplantninger

  • Sørge for vedlikehold og utskifting av felles belysning

  • Snørydding og strøing etter behov

 

Har du behov for å kontakte Gorgon treffes de på tlf. 51 54 14 88 i kontortiden kl. 09:00 til kl. 14:00 eller på vakttelefon 95 80 10 80.


Ansvarlig for vårt borettslag er Siggi.

bottom of page