top of page
p.jpg
Retningslinjer for utleie

Hvem kan leie huset.

 

Aktivitetshuset leies bare ut til andelseiere og beboere i borettslaget som skal markere høytidsdager for egne husstands- eller familiemedlemmer. Reservering av huset kan skje inntil 6 måneder før aktuell leiedato. Andelseier/beboer skal selv være tilstede og ansvarlig under arrangementet.

Huset leies IKKE ut til feiring av gebursdager som har preg av fest så som 18, 20 og 30 årsdager.

Fødselsdager for små barn

 

kan avholdes på dagtid uten leie-vederlag. Obligatorisk utvasking p.t.

kr. 1100,- må imidlertid betales.

 

Konfirmasjoner.

 

For konfirmasjoner kan ønske om leie fremsettes tidligst 6 måneder før aktuell leiedato. 
I forbindelse med konfirmasjoner kan huset ikke reserveres for 2 dager. 
Leier på lørdag må foreta opprydding og vask innen kl. 21:00 lørdag kveld slik at leier på søndag kan gjøre i stand fra dette tidspunkt.
Dersom leier flytter eller avslutter arbeidsforhold slettes leieavtalen dersom denne er mer enn tre – 3 måneder frem i tid.

Leietiden

 

for huset er fra kl. 12:00 utleiedagen til kl. 12:00 den følgende dag.

Kapasitet.

 

I følge gjeldende brannforskrifter må ikke antall deltakere i arrangementer overstige 40 personer.

 

Leieprisen er p.t.:


For andelseieres egne arrangement
kr. 2.200,- fredag, lørdag eller søndag. Andre ukedager kr. 1.700,-.
Leiebeløpet inkluder vask av lokalet som er obligatorisk.

Nøkkel/depositum/skader.


Etter avtale med utleieansvarlig hentes nøkkel til huset i utgangspunktet tidligst dagen før utleiedag. 
Om nødvendig og om det er mulig kan nøkkel hentes tidligere.
Ved henting av nøkkel betales samtidig avtalt leie og et depositum på

  • kr. 1.500,-.


Tilbakelevering av nøkkel skjer etter avtale dagen etter utleiedag. Ved tilbakeleveringen gås huset gjennom og eventuelle skader/brekkasje anmerkes. Er alt i orden tilbakebetales depositumet uavkortet. Eventuelle skader/brekkasje trekkes fra.
Leier er og ansvarlig for skader påført under arrangementet ut over innbetalt depositum.

bottom of page